Tехники кои се користат во текот на производството и нивното влијание врз виното

Самиот допир на винарот со виното може да влијае на неговиот вкус. Покрај регионалните разлики на грозјето, постојат некои работи кои се прават после бербата, односно во винаријата, со цел да се подобри виното. Стареењето во дабови буриња можеби е многу добро позната техника за производство, но постојат уште повеќе. Ова се некои од поважните … Continue reading Tехники кои се користат во текот на производството и нивното влијание врз виното