Category: Лозарство

 

Лозарство (витикултура) се однесува на одгледување на грозје, за јадење или правење на вино. Ова е една гранка на хортикултурата. Ги опфаќа исто така и другите видови на грозје од родот Витус, неговите насади и хибриди поради производството на лозните подлоги на благородната винова лоза. По пракса, лозарството е проучување, производство и изучување на грозјето кое се занимава со сето она што се случува во лозјето.

Доколку имате прашање од областа на лозарство пишете го во коментар под некоја објава или во порака и ќе се подрудам да истражам и одговорам што е можно подетално.