Лабораторија

Анализи за контрола на квалитетот на ширата

Контрола на квалитетот на ширата е важна за производство на квалитетно вино и на технологот му дава важни информации за одредување на понатамошни технолошки операции. За поважни параметри се сметаат шеќерот, вкупните киселини, рН, релативната густина на ширата и други. Одредување на релативната густина на ширата Релативната густина служи како основа за одредување на содржината… Read More Анализи за контрола на квалитетот на ширата