Хемиски состав

Што претставува метоксипиразинот во виното

Метоксипиразини се испарливи ароматични соединенија кои се јавуваат во грозје како резултат од метаболизмот на аминокиселините. Високото присуство на метоксипиразин во виното се смета за дефект на виното. Тоа е всушност аромата на зелена пиперка и земја која е присутна во младите вина, но не само тоа, овие вина имаат широк спектар на солени вкусови и тоа е разултат на ова соединение, наскратено се нарекува пиразин. Научниците сметаат дека ова може да се корегира со подобро управување на лозовите насади. Ова соединение, со висок процент се наоѓа во грозјето од сортата: Совињон Бел, Каберне Франк, Каберне Совињон, Мерло, Малбек, Траминец, Шардоне, Ризлинг итн.

Метоксипиразин, не мора да значи дека лошо афектира на виното!

Лошата страна е што, пиразинот мириса на вода или каша од стар аспарагус, зелена пиперка под пареа. Но, добрата страна е што, може да донесе шармантни, комплексни вкусови кои му даваат идентитет на тоа грозје. На пример, Совињон Бел нуди свеж хербален квалитет на чоколаден минт, тарос, свеж магданос или сладок босилок.

Ако сте љубители на хербални солени вкусови на вино, треба да знаете дека присуството на пиразин во виното не е секогаш дефект, туку може да придонесе за комплексноста на добрите вина.

Не ви се допаѓа пиразинот? Како да најдете помалку „зелени“ вина за дегустација? Совет како да ги избегнете овие вина! 

Обавезно прочитате ја етикетата на која има напишано карактеристики за виното. Ако пишува „зелена пиперка“ или „хербални ноти“ тоа укажува дека во виното има забележително нивоа на метоксипиразин.