Чистотата е основен услов за квалитет. Целата енолошка наука би била без успех ако самата работа e направена на валкани места

You may also like...