Останато

Факти за бојата на виното

Факти за бојата на виното

Факти за бојата на виното
факти за бојата на виното

  • Црвените вина ја губат својата боја со стареењето, прво се менува во темно црвена (гранат / garnet ) боја и на крајот во кафена боја.
  • Дури 85% од антоцијаните (црвената боја на виното доаѓа од овие пигменти) се губат после 5 години стареење на виното (и покрај тоа што виното изгледа доста црвено).
  • Белите вина потемнуваат како што стареат, бојата се менува во златна или жолта боја и на крајот во кафена боја.
  • Црвените вина кои се поматни обично содржат поголемо ниво на танини.
  • Црвените вина со додавања на поголема количина сулфур диоксид го намалуваат интензитетот на бојата.
  • Розе вината се обоени розеви со мацерација така што кожата од црвеното грозје е оставена во контакт со ширата во просечен период од 4 часа до 4 дена.
  • Оксидацијата предизвикува да виното стане кафеаво.
  • Нијансата на црвеното вино е под влијание на нивото на рН во виното. Постојат многу фактори кои влијаат на бојата:

>  Вина со силна црвена боја имаат пониска рН вредност.

>  Вина со силна виолетова боја се движат од околу 3,4-3,6 pH вредност,

>  Вина со магента боја обично се со над 3,6 pH вредност.