Одредување на физиолошка зрелост на грозјето

Одредувањето на бербата на винското грозје за производство на вино е доста сложена и бара професионалност од технологот, кој го одредува текот на бербата и квалитетот на добиеното вино. Одредувањето зависи од сортата на грозје, типот на виното, временските услови во текот на созревањето и законските регулативи во одредената земја. Во зависност на типот на … Continue reading Одредување на физиолошка зрелост на грозјето