Маркетинг

Моќта на етикетата на виното. Продава повеќе!

Науката и маркетингот, верувајќи или не, можат и треба да бидат добри ортаци. Во постојано растечкиот конкурентен глобален пазар, потребен е силен маркетинг за да го поддржите вашиот производ (претпоставувам дека е виното, бидејќи го читате овој блог). И вашиот производ мора да биде поддржан од соодветна наука. Етикетата на виното е важен аспект за маркетинг и луѓето одат во длабочина кога станува збор за етикетите на виното. Факт е дека можете да ги користите сите технички иновации и наука на располагање, но без соодветно маркетирање виното ќе остане на полицата. 

Francesso Celante вели дека вредноста мора да се создаде. Ова се постигнува со повикување на емоции кај одредена личност додека гледа во етикетата. Трикот е да се идентификува емоцијата која го тера потрошувачот да купи одредено вино и потоа да го анализира.

За да го направите ова, мора да сфатите дека етикетата во суштина е порака.

Секоја порака има три компоненти: испраќач, содржина и примател. Содржината го поврзува испраќачот (производителот) со примачот (потрошувачот) и со прилагодување или усовршување на содржината, се надеваме дека производителот ќе реализира повеќе продажба. Понекогаш етикета можеби ќе треба да се смени кога производот ќе биде насочен на нов пазар. 

Значи, каква порака сака производителот да пренесе на потенцијалните купувачи? Вредноста спомената погоре е определена со ексклузивност, нешто што виното сигурно го има во изобилство. Примери се тероар, берба, возраст, лозарски и енолошки практики, па дури и типот на плута што се користи. Луѓето исто така поинаку го гледаат виното, па дури и времето на денот може да има влијание врз вкусот. Крајна линија: виното е сложена супстанција и не постојат две шишиња вино сосема идентични. 

Еве едно добро прашање: кое вино ќе го избере купувачот кога стои пред преполната полица во продавница за вино или во супермаркет? Уште подобро прашање е: Како може да се стави страста на винарот на полицата? Ова се постигнува со користење на најдобра можна етикета со најдобра можна порака. Francesso Celante споменува и еден експеримент каде што три шишиња од истото вино биле претставени на дегустационен панел. Секое шише било дадено со поинаква етикета и очекувано, шишето со најдобрата етикета постојано го постигнувало највисокиот резултат.  На панелот исто така им биле дадени истите три шишиња со вино, но со три различни цени (на пример, ниски, средни и високи). Резултатот бил ист, најдоброто било со највисоката цена, но без оглед на цената, јасно е дека ви е потребна добра етикета. 

Невромаркетинг се занимава со проучување на емоциите што ги доживуваат потрошувачите кога се изложени на производ и се применува ова знаење за да се продава повеќе од она што е на пазарот. 

“Концептот на вредност не постои, тоа е само во вашата глава” –  Francesso Celante. 

Во основа, ова е вистина. Вие самите ја давате на виното својата ексклузивност со помош на етикетата.