Направи сам/а вино од вишни во домашни услови

Прв и најважен фактор за производство на вино од било какво овошје, е хигиената. Мора да бидат чисти и суви садовите каде ќе се извршува целиот процес, па и останатиот дел од опремата. Во спротивно виното може да го изгуби својот квалитет целосно. Просториите каде се чува виното мора да биде наменета само за тоа, … Continue reading Направи сам/а вино од вишни во домашни услови