Останато

Музеј посветен на Qvevri и производството на вино во Qvevri

Музеј посветен на Qvevri и производството на вино во Qvevri

Музеј посветен на Qvevri и производството на вино во Qvevri

  • Гмечење/муљање на грозјето.

Музејот е создаден од браќата Гиа и Гела во својата винарска визба‘ Twins Wine Cellar’ и се наоѓа во селото Napareuli.

Преку музејот се прикажани сите фази на производство на вино во qvevri, целиот процес, подготовка на глина и создавање на Qvervi. 

Добро квалитетно qvevri може да се користи за производство на вино за 100 или повеќе години, без да влијае на вкусот на виното. 

За производството на вино во Qvervi посетете го линкот