Совети/Друго

Илустриран вински речник

/’waɪn/ /’keɪv/

Подземни простории за складирање и стареење на виното кои се со висока влажност и ладни температури.

/bukɛ/

Збир на ароми на виното; како виното мириса како целина откако ќе се флашира и старее.

/balˈthazə(r)/

Големо шише од 12 литри,
еквивалентно на 16 регуларни шишиња за вино.

/elvaʒ/

Прогресија на виното од ферментација до флаширање; елаважата е споредлива со стареењето на виното.

/ko.da.’li/

Назив за вкусот на виното кој се чувствува некое време после голтањето. Трајноста на овој вкус на нашите сетила трае зависно од квалитетот и видот на виното, за пократко или подолго време и се мери во секунди (обично 1 до 7).

/briːð/

Процесот на отварање на виното со доведување во контакт со воздухот за ослободување на неговите ароми, кои стануваат поизразени со текот на времето.

/’nəʊz/

Терминот за дегустација на вино се користи за да се опише како виното мириса во чашата.
Мирисање на вино е важен чекор во процесот на дегустација на виното.

/lɛgs/

Солзите или нозете на виното се појавуваат од страна на чашата откако таа ќе се проврти или консумира виното.

/səˈbrɑːʒ/

Техника за отворање шише со шампањ со сабја.
Мечевите за шампањ се специјално изработени за сабража.

/muːs/

Пената што се формира на површината по налевање на пенливо вино во чашата.

/teʀwaʀ/

Интеракцијата на почвата, климата, топографијата и сортата на грозје на одредено место што му дава на виното свој уникатен вкус и уникатна арома.

/klo/

Француски термин за лозје чии граници се направени со ѕидна ограда или лозови насади. Со ѕидовите се заштитувало грозјето од кражба.

/’ujaʒ/

Непополнет простор во буре со вино. Зборот потекнува од латинскиот окулус (око).