Совети/Друго

Дали виното смеат да го пијат веганите и вегетеријанците?

Знаеме дека виното е направено од грозје, но тоа не го прави да биде вегетаријанско или веганско.

Многу луѓе не се свесни дека виното може да биде произведено од производи кои се од животинско потекло. Во текот на производство, виното се филтрира преку супстанции за бистрење. Овој процес се применува за елиминирање на протеините, квасецот, вкусот и бојата кои не се природни или по стандард поради контаминација и други органски честички. Доколку виното не подлегне на овој процес, ќе изгледа матно. 

Да разгледаме кои производи од животинско потекло се користат, и зошто:

Популарните производи кои се добиени од животинско потекло и кои се користат во производство на вино вклучуваат: крв и коскена срж, казеин (млечни протеини), хитин, белка од јајце, рибино масло, желатин и т.н. 

Белка од јајце или албумин:
Наједноставниот, најстариот – старомоден начин за бистрење сè уште се практикува во винариите низ светот и се употребува во производство на црвените вина.
Во црвените вина направени од Каберне Совињон се ствараат остри танини додека лежат во буриња, па со додавање на белки од јајца, острите танини се отстрануваат.
Може да се користат и белки од јајца во прав.
Вегетаријанско, но не и веганско.

Казеин: Млечни протеини. 
Казеинот се користи за таложење на виното, со негово додавање тој коагулира и се таложи, повлекувајќи ги сите честички кои предизвикуваат заматеност на виното. Исто така се користи и за отстранување на силно оксидативните вина со неприфатлива боја.
Вегетаријанско, но не и веганско.

Желатин: Протеин добиен од коските и кожата на животните.
Желатинот обично се користи при бистрењето на розе и црвените вина. Се додава во виното поради честичките кои предизвикуваат заматеност за виното. Овие честички може да доведат до маскирање на вкусот и мирисот на виното, па со ваквиот начин на бистрење виното станува побистро со чист мирис и вкус и погодно за флаширање. 
Ниту вегетаријанско ниту веганско.

За среќа, постојат неколку вообичаени супстанции кои се користат за производство на веганско или органско вино: јаглен, бентонит, варовник, каолин, растителен казеин, силика гел и т.н.

Факти и совети: 

  1. За квалитетно бело, розе и пенливо вино се користи желатинот за бистрење. 
  2. За квалитетно црвено вино се користат: белка од јајце или казеинот.
  3. Европските винари некогаш користеле телешка крв за бистрење на виното, но тоа веќе не се применува. 
  4. Ако виното е матно, со сигурност е веганско. 
  5. Вина кои се филтрирани со стерилни филтри, исто така се вегански.