Винарство

Виното е технологија!

Сите ние почнавме да го пиеме виното од одредена точка на животот, сè повеќе и повеќе, но за жал, без многу знаење… Потоа, полека ни станало откритие… Денес, ни претставува радост што носи приказни, територии и луѓе. Виното е радост која расте секој ден.

Производството на вино датира пред повеќе од 6.000 години. Рецептот е едноставен и непроменет оттогаш: грозје, квасец, сад и трпеливост.

Па, сега ве прашувам: дали некогаш сте слушале за некоја „техничка“ тема и не сте разбиле што значи тоа? Или, на пример, сте вкусиле вино што ви се допаѓа и сте се запрашале како е направено?

Овој блог ви нуди нешто повеќе од една чаша вино – тоа е малку знаење… Во кратки црти се опишани процесите на ферментација и правење вино и главните техники кои се користат за негово производство.

1. Моментот на бербата е прилично голема и важна работа, за да се осигураме уште од почеток дека сме направиле прекрасно вино. Ако имаме рана берба, ќе се добие вино со високи киселини, низок алкохол, а можеби и со зелен вкус и арома и со повеќе горчливи танини.

Но, изборот на моментот за берба, кога нивото на киселоста и слаткоста се изедначени и се во совршена рамнотежа, не е единствениот проблем. Постои проблемот и со времето. Секоја берба е различна. Понекогаш времето се влошува на крајот на сезоната, а тоа може да резултира дури и со лоша берба. Во ситуација кога се предвидуваат дождови во поладните области, грозјето се бере пред оптималната зрелост.

2. Мацерација или контактот со лушпата. Овој термин се однесува на тоа, колку долго лушпата на грозјето ќе биде во контакт со сокот/ширата додека не се добие вино.

Мацерација е процес кој се применува пред појавување на алкохол во виното. Со одржување на грозјето на ниски температури, ширата е премногу ладна, па квасецот не може да започне со ферментацијата. Теоријата на мацерацијата е да внимателно се извлече бојата и овошните вкусови од лушпата, без извлекување на горчливи танини.

3. Ладна наспроти топла ферментација. Температурата на ферментација е друга техника која се применува во текот на производството. Температурата има влијание врз овошните вкусови и бојата на виното. Топлата ферментација може да се врши на температура од 26-37 ° C, за квасецот да метаболизира и произведе алкохол и обично се користи за црвените вина за зголемување на бојата и танините.

Ладната ферментација се практикува за бели и розе вина (6 – 10 ° C), со цел за зачувување на деликатната арома. Причината за ова е тоа што ароматичните соединенија се променливи, односно нестабилни или испарливи и се со голема веројатност да се изгубат на повисоки температури каде реакциите се случуваат брзо.

4. Стареење во даб или челик. Бенефиција што ја има виното кое старее или зрее во дабово буре е додавањето вкусот на ванила. Дабовото буре зголемува изложеност на виното на кислород. Кислородот ги намалува и омекнува танините и може да му помогне на виното да постигне овошни ароми.

Челични такнови се употребуваат за бели и пикантни вина. Ја ограничуваат изложеноста на вината со кислород и ја одржуваат свежината.

5. Една од погрешно разбрана тема за производство на вино е изборот на користење плута и капачка. Во повеќе случаеви, не постои никаква разлика помеѓу вино во шише кое е затворено со плута или капачка.

Интересна работа во врска со темата за затварање на шишиња е дека, плутата му дозволува на кислородот да влезе во непредвидливи износи. Капачката, или друга алтернатива, од друга страна пак, може да го контролира количеството на кислородот кој влегува во шишињата со вино.

Дознајте повеќе за:

Производство на вино
Хемиски состав на виното
Стареење или зреење на виното
Лабораторија